OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přeji všem zákazníkům příjemné nakupování.

Váši objednávku budu považovat za závaznou, prosím, ať z Vaší strany je tomu také tak a přistupujete k objednávce závazně.

Objednání zboží

- Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.plastikovemodely.cz

- Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

- Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito „Obchodními podmínkami“, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

- Tyto „Obchodní podmínky“ tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

- Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé.

- Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

- Před odesláním objednávky je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit zadané vstupní údaje, které do objednávky vložil.

- Prodávající si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

- Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

- Dostupnost zboží a délka vyřízení objednávky je uvedena u jednotlivých druhů položek a je 3 až 5 dnů .

Potvrzení o přijetí objednávky

- Potvrzení o přijetí objednávky s veškerými údaji obdržíte na Vámi zadané e-mailové adrese. 

Storno objednávky ze strany kupujícího

- Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy

- Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

- Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí nejprve prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat telefonicky nebo e-mailem.

- Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, doklad o koupi zboží a sdělí číslo účtu, kam má být zaslána zaplacená cena zboží.

- Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita. V takovém případě zákazník odešle zásilku zpět jako obyčejný balík (ne na dobírku), na vlastní náklady a po kontrole mu budou peníze vráceny na jeho běžný účet nejpozději do 14 dnů.

- Pokud se kupující rozhodne k odstoupení od smlouvy, ale neodešle zpět zboží nebo doklad o jeho odeslání nebudou mu peníze vráceny.

- V případě odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu a balné.

Odstoupení od smlouvy prodejcem

-Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.

Odpovědnost za vady

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito „obchodními podmínkami“ a obecně závaznými právními předpisy.

- Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.

- Shledané vady je kupující povinen neprodleně písemně nebo telefonicky nahlásit. Za písemnou formu je považována i emailová forma.

- Viditelně poškozenou zásilku nepřebírejte a s přepravcem sepište zápis o poškození zásilky. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

- Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a kazy.

- Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

- Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

- Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

- Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

- Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny.

- Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění vyřídí.

- Pro případ zamítnutí odpovědnosti za vady prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění, přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma.

Doručení zboží

- Zboží zašleme dobírkou na udanou adresu. Platíte po převzetí zboží.

- Zboží zašleme na zvolené výdejní místo Zásilkovny - platíte předem dle vygenerovaných platebních údajů nebo při vyzvednutí na výdejním místě Zásilkovny.

- Neúčtujeme žádné další poplatky typu - balné.

- Při doručení na dobírku platíte přepravné 139,-Kč

- Cena za doručení na výdejní místo Zásilkovny je 79,-Kč

- Objednaný produkt je doručen prostřednictvím kurýrní společnosti PPL
- Zboží bude doručeno do druhého pracovního dne od odeslání z naší firmy
- Před doručením Vás bude kontaktovat kurýr a domluví si s Vámi přesné místo a čas doručení,lze se domluvit i na změně místa a času doručení.
- Při využítí tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení
- Zásilku můžete sledovat na adrese: http://www.ppl.cz/ v horním menu je políčko "Sledování zásilky" kam napíšete číslo zásilky, které je Vám zasláno na email a kliknete OK

Reklamace

- Záruční doba činí 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
- Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
-Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení.

- Zboží, které nebude doručeno ze strany dodavatele, z důvodu odcizení, které nastane v přepravní společnosti (PPL) bude znovu zasláno (pokud je skladem) nebo vrácená finanční částka, ihned po potvrzení přepravní společnosti, že zboží nebylo přijato zákazníkem a je ztraceno.

 -  V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu,veškeré mimosoudní spory bude řešit České obchodní inspekce (ČOI).

- Spotřebitel se může obracet na Českou obchodní inspekci přes stránky https://adr.coi.cz .

Ochrana osobních údajů

- Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

- Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek.

- V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Změna osobních údajů je možná v nastavení účtu nebo zasláním změn na náš e-mail.

 

Obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2014
 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Zásilkovna.cz
- Platí pouze pro doručování na výdejní místa po ČR. - Zvolte si výdejní místo které Vám nejvíce vyhovuje.
79,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna Slovensko
- Platí pouze pro doručování na výdejní místa po Sk.
89,00 Kč ZDARMA
PPL dodávka až do domu
- Platí pouze pro doručování po ČR. - Zboží je doručováno prostřednictvím přepravní společnosti PPL . - Zásilka je zpravidla doručována následující pracovní den po jejím odeslání. - Řidič společnosti PPL Vás bude telefonicky kontaktovat při doručování zásilky.
110,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Předem na účet
- Zboží bude odesláno po připsání celé částky za objednané zboží na účet. - Platí jen pro Českou republiku.
BEZ POPLATKU
Dobírkou
- Platba řidiči přepravní společnosti PPL při převzetí zásilky nebo na Vámi zvolené pobočce Zásilkovny.
39,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF